Advertisement:

Xlpd

Xlpd 5.0 build 1230 การปรับปรุง

Xlpd เป็นแอ็พพลิเคชัน LPD (Line Printer Daemon) สำหรับแพลตฟอร์ม Windows เมื่อใช้ Xlpd พีซีภายในเครื่องของคุณกับเครื่องพิมพ์จะกลายเป็นเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ที่มีการร้องขอและประมวลผลงานพิมพ์จากระบบรีโมตระยะไกลในสภาพแวดล้อมแบบเครือข่าย มีอะไรใหม่ ในรุ่นนี้...

บริการพิมพ์ Bonjour สำหรับ Windows ช่วยให้คุณค้นพบและกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ที่เปิดใช้งาน Bonjour จากคอมพิวเตอร์ Windows ของคุณโดยใช้ Bonjour Printer Wizard Bonjour Print Services ทำงานร่วมกับ: เครื่องพิมพ์เครือข่ายผ่าน Wi-Fi หรือ Ethernet เครื่องพิมพ์ USB...

Bullzip PDF Printer Free

Bullzip PDF Printer Free 11.4.0.2674 การปรับปรุง

เครื่องพิมพ์ Bullzip PDF Printer ทำงานเป็นเครื่องพิมพ์ Microsoft Windows และช่วยให้คุณสามารถเขียนเอกสาร PDF จากแอพพลิเคชัน Microsoft Windows ได้เกือบทุกอย่าง โปรแกรมนี้เป็นฟรีแวร์ที่มีข้อ จำกัด...

BullZip PDF Printer Standard

BullZip PDF Printer Standard 11.4.0.2674 การปรับปรุง

เครื่องพิมพ์ BullZip PDF Printer ทำงานเป็นเครื่องพิมพ์ Microsoft Windows และช่วยให้คุณสามารถเขียนเอกสาร PDF จากแอพพลิเคชัน Microsoft Windows ได้เกือบทุกอย่าง มีคุณสมบัติการตั้งค่าคุณภาพกำหนดคุณสมบัติของเอกสารข้อความลายน้ำขนาดการหมุนและความโปร่งใส ...

Advertisement:

Printfil

Printfil 5.22 การปรับปรุง

Printfil ช่วยในการพิมพ์จาก DOS, Unix, Linux, โฮสต์โปรแกรมไปยังเครื่องพิมพ์ Windows ใด ๆ รวมทั้ง USB, GDI, เครื่องพิมพ์เครือข่าย, IP, เครื่องพิมพ์โทรสารและนักเขียน PDF โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโปรแกรมต้นฉบับ Printfil...

Print Conductor

Print Conductor 5.5 การปรับปรุง

ตัวนำพิมพ์เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการพิมพ์แบทช์ หากคุณต้องเปิดและพิมพ์ไฟล์หลายไฟล์เป็นประจำเครื่องมือที่หรูหรานี้อาจเป็น timesaver จริง การพิมพ์หลายไฟล์ด้วยตนเองเป็นงานที่น่าเบื่อ -...

PDF Print Control

PDF Print Control 3.02 การปรับปรุง

PDF Print Control เป็นเครื่องมือ Acrobat plug-in สำหรับ Acrobat ซึ่งใช้ในการควบคุมการพิมพ์ PDF ของคุณในระดับหน้าโดยไม่จำเป็นต้องแยกไฟล์ PDF ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับการพิมพ์ไฟล์ PDF ของคุณไปยังถาดหลายจาก PDF ไฟล์ตัวอย่างเช่นหน้า 1-5 สามารถกำหนดให้กับถาด 1...

novaPDF Pro

novaPDF Pro 8.9.950

การใช้ novaPDF Pro คุณสามารถสร้างไฟล์ PDF ที่สามารถค้นหาได้ด้วยราคาที่ไม่แพงและเชื่อถือได้จากแอพพลิเคชั่น Windows ใด ๆ (คุณสามารถแปลงเอกสาร Word, แผ่นงาน Excel, งานนำเสนอ PowerPoint, ภาพวาด AutoCAD, อีเมลหรือหน้าเว็บ) ได้โดยการเลือกคำสั่ง "print"...

Advertisement:

2Printer

2Printer 5.5 การปรับปรุง

2Printer เป็นเครื่องมือบรรทัดคำสั่งสำหรับการพิมพ์ไฟล์ PDF, เอกสารข้อความ, ภาพ, แผ่นงาน, งานนำเสนอ, ภาพวาด, XML, XPS และไฟล์ HTML ในโหมดแบทช์ 2Printer...

ค้นหาตามหมวดหมู่