Advertisement:

Food Exchange Diet Planner

Food Exchange Diet Planner 1.2 การปรับปรุง

Food Exchange Diet Planner เป็นเครื่องมือที่จะใช้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและบุคคลที่มีความรู้เพื่อช่วยในการสร้างและทดสอบแผนการรับประทานอาหารตามโครงการแลกเปลี่ยนอาหาร ในการสร้างแผนการบริโภคโดยใช้ "การวางแผนการแลกอาหารอาหาร" (โปรแกรมนี้)...

NVDA

NVDA 2016.2.1

NVDA เป็นโปรแกรมฟรีที่มีประโยชน์ซึ่งให้บริการฟรีสำหรับ Windows ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเภท Home & hobby software ที่มีหมวดหมู่ย่อยด้านสุขภาพ มีให้บริการสำหรับผู้ใช้ ด้วยระบบปฏิบัติการ Windows XP...

Advertisement:

FadeTop

FadeTop 2.5

FadeTop เป็นโปรแกรม Windows ฟรี เป็นส่วนหนึ่งของหมวด 'Lifestyle' และประเภทย่อย 'Health & Fitness' และได้เผยแพร่โดย Musetips ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FadeTop เนื่องจากซอฟต์แวร์ได้รับการเพิ่มเข้าไปในแคตตาล็อกของเราในปีพ. ศ. ...

Pointing Magnifier เป็นซอฟต์แวร์ Windows ฟรี (gpl) เป็นส่วนหนึ่งของหมวด 'Lifestyle' และหมวดหมู่ย่อย 'Health & Fitness' และได้รับการพัฒนาโดย AIM Research Group ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Pointing Magnifier Pointing Magnifier...

Advertisement:

BodyCalculator

BodyCalculator 1.0.0.0

BodyCalculator เป็นเครื่องคิดเลข BMI / BMR (BMI = BodyMassIndex และ BMR = อัตราการเผาผลาญขั้นพื้นฐาน) BMI คำนวณมวลของคุณซึ่งควรอยู่ระหว่าง 18.5-24.9 ถ้าตัวเลขดังกล่าวต่ำกว่า 18.5 หรือ 25 ขึ้นไปน้ำหนักของคุณไม่แข็งแรง BMR...

GooPatient เป็นซอฟต์แวร์ฟรีและเรียบง่ายสำหรับบันทึกสุขภาพส่วนบุคคล รวมถึงบัตรอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ที่มีข้อมูลสุขภาพทั่วไปและ Health Journal เพื่อติดตามเงื่อนไขและวิธีการรักษาของคุณในแต่ละวัน วารสารด้านสุขภาพใช้แฮชแท็ก (เช่น Twitter)...

ค้นหาตามหมวดหมู่